Allons enfants de la Patrie

A Catalunya en fem un gra massa, amb això de la llengua? Hi ha massa legislació lingüística? L’hem sobreprotegida excessivament fins al punt de fer-la «poc natural»? Per respondre aquests tipus de preguntes crec que és imprescindible fer algun exercici de política lingüística comparada. Què fan els països del nostre entorn en matèria de llengua? 

Continua llegint…