Propostes de política lingüística d’UxB

El programa electoral d’Unitat per Barcelona (144 pàgines) concentra totes les propostes sobre política lingüística en el seu apartat corresponent. El programa dels independentistes és, de tots els que he analitzat, el més ambiciós pel que fa a la difusió de la llengua catalana. Tot seguit esmento algunes de les mesures més destacades. UxB proposa 

Continua llegint…

Propostes de política lingüística d’ICV

El programa electoral d’Iniciatica per Catalunya Verds (202 pàgines) recull un apartat específic per a la llengua catalana on queden recollides totes les mesures que el partit proposa en aquest camp. Abans de les mesures més concretes, hi ha un preàmbul que és una declaració d’intencions dels grans eixos que defensa ICV per a la 

Continua llegint…

Propostes de política lingüística del PP

A l’hora de redactar aquesta entrada -campanya electoral municipal 2011-, m’ha resultat impossible trobar el programa electoral del Partit Popular per Barcelona. L’he buscat al Google, al web del candidat Alberto Fernández Díaz i fins i tot els he enviat un parell de correus que, malauradament, no han obtingut resposta. Així doncs, els barcelonins no 

Continua llegint…

Propostes de política lingüística de CiU

El programa electoral de Convergència i Unió (408 pàg.) no conté un apartat dedicat exclusivament a la política lingüística però a aquest àmbit se li dóna un caràcter transversal, de manera que hi ha mesures lingüístiques en diversos dels àmbits sectorials que treballa el document. CiU garantirà l’accés gratuït de la immigració a l’aprenentatge del 

Continua llegint…

Propostes de política lingüística del PSC

El programa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (165 pàgines) no recull un apartat específic de català, sinó que ho engloba dins d’un capítol més genèric d’aprenentatge de llengües a més d’algunes mesures disperses al llarg del programa. Els socialistes defensen que els ciutadans coneguin les dues llengües oficials de la ciutat per evitar 

Continua llegint…