Mapa d'Europa

Un dialecte és una llengua o és a l’inrevés?

Una de les qüestions lingüístiques que sempre genera polèmica és saber què és un dialecte i què una llengua. Potser la controvèrsia es pot resoldre ràpidament si recordem la frase de Weinreich: “Una llengua és un dialecte amb un exèrcit i una marina”. Aquest aforisme resumeix molt bé el procés que permet diferenciar una llengua 

Continua llegint…

Català, castellà i anglès a la universitat. Quin rol per a cadascuna?

La pugna per l’ús de les llengües a la universitat té un llarg recorregut a casa nostra. La tradicional dualitat entre el català i el castellà en tots els àmbits de la nostra societat, es veu agreujada a la universitat per la irrupció de l’anglès. És així com el català entra en competència directa amb 

Continua llegint…