Català, castellà i anglès a la universitat. Quin rol per a cadascuna?

La pugna per l’ús de les llengües a la universitat té un llarg recorregut a casa nostra. La tradicional dualitat entre el català i el castellà en tots els àmbits de la nostra societat, es veu agreujada a la universitat per la irrupció de l’anglès. És així com el català entra en competència directa amb 

Continua llegint…